Vad händer när staden är normen?

Vad skapar känslan av att vara en del av samhället? Hur påverkas din tillhörighet av platsen du bor på och andras syn på hur det är att leva där? På Uppsala läns regionala bostadskonferens den 4 december föreläser Policy in Practice om ungas social inkludering med perspektiven land och stad. Möjligheter, utmaningar och hur du själv kan bidra är i fokus. Anmäl dig här.