Vitsyren Vitsyren

Strategi och analys

Dra nytta av trender och förändringar i omvärlden och bygg en strategi som vilar på styrkor i organisationen och morgondagens behov. Policy in Practice har lång erfarenhet av strategisk planering på såväl nationell som regional och lokal nivå och god förståelse för de villkor som olika organisationer verkar under.

Utredning och utvärdering

Fördjupad kunskap är grunden för utveckling och förbättringsarbete. Samband, orsaker och möjligheter, behov och utmaningar – i en utredning eller en forskningsöversikt sammanställs befintlig kunskap på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Resultaten underbyggs av tydliga figurer och modeller.

Föreläsning och utbildning

Hitta lösningar, fördjupad motivation och ny inspiration genom kreativa workshops och tankeväckande utbildningar.

Utbildningar erbjuds i såväl kortare som längre format, allt från en timmes grundkurs till en process över flera månader, med återkommande fördjupning och handledning