Föreläsning

Boka en föreläsning med ny och inspirerande kunskap inom företagets kärnkompetenser. Policy in Practice anlitas ofta till föreläsningar och panelsamtal på konferenser både i Sverige och utomlands.

Några populära teman är:
 • Ungas sociala inkludering
 • Regional utveckling och tillväxt
 • Landsbygdsperspektiv
 • Civilsamhällets villkor och idéburet offentligt partnerskap
 • Jämställdhet, normkritik och hbtq
 • Social hållbarhet

Utbildning

Fördjupa er kunskap och era färdigheter inom jämställdhetsintegrering och hbtq, analys och vetenskapliga metoder samt normkritik och normkreativa arbetssätt. Efter flera forskningsöversikter har företaget även en gedigen förståelse för hur sociala värden såsom jämställdhet och mångfald kan nyttjas för att ge drivkraft åt andra värden.

Under utbildningen varvas praktiska övningar med filmer, bilder, gruppdiskussion och klassisk kunskapsförmedling. Vårt mål är att den kunskap som ni tar med er från utbildningen ska bottna i er själva och vara möjlig att tillämpa redan nästa dag. Varje utbildning skräddarsys efter era behov.

Tips: Kombinera gärna utbildningen med stöd och handledning.

Exempel på tidigare uppdrag:
 • Grundutbildning i jämställdhetsintegrering, Uppsala kommun. Halvdagsutbildning för chefer och nyckelpersoner för att lägga grunden för kommunens arbete med jämställdhetsintegrering, Uppsala kommun.
 • Normkritisk utbildning: fokus jämställdhet och hbtq, Uppsala kommun. Inspirationsutbildning för arbetsgrupper inom HR-staben som påbörjat ett arbete med jämställdhetsintegrering och normkritik, Uppsala kommun.
 • Tillgänglig utemiljö för alla, Uppsala kommun. En utbildning i form av en upplevelsebana för förtroendevalda politiker om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Den togs fram i nära samarbete med HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Uppsala län.

Stöd och handledning

Ge dig själv eller dina medarbetare en extra skjuts i arbetet. Policy in Practice har lång erfarenhet av analysarbete och jämställdhetsintegrering. Dra nytta av våra erfarenheter. Utvecklas snabbare, nå längre och fördjupa lärandet genom individuellt stöd eller handledning.

Policy in Practice stödjer er att utvecklas inom företagets spetskompetenser.

Tips: Kombinera gärna stöd och handledning med en utbildning.

Exempel på tidigare uppdrag:
 • Fördjupningskurs i jämställdhetsanalys med handledning, Uppsala kommun. 5 träffar under utbildningen med handledning mellan träffarna. En fördjupad utbildning i jämställdhetsanalys för controllers och projektgrupper som ska göra jämställdhetsanalyser av kommunens verksamheter.

Processledning och workshops

När ni ska fokusera på verksamheten och alla behöver delta aktivt i diskussionerna kan det vara skönt att någon utifrån stödjer er i processen.

En halvdags workshop kan vara tillräckligt för att dra upp kommande strategier. Ibland är det bättre med flera återkommande workshops, där arbetet tas vidare mellan varje tillfälle.

Policy in Practice har lång erfarenhet av att hålla i både möten och workshops, där kreativa metoder och modeller i kombination med en tydlig struktur och inspirerande upplägg bidrar till goda resultat och nya idéer.

Exempel på tidigare uppdrag:
 • Samverkansledare för utökad samverkan: bygget av Flottsundsbron, Uppsala kommun.
 • Vinterväghållning: för alla trafikanters behov, Uppsala kommun.
 • Kvalitetssäkrade processer inom drift och underhåll, Uppsala kommun.
 • Beredskapsövning: Krisledning vid stark kyla och kraftiga snöfall, Uppsala kommun.