Om Policy in Practice AB

Policy in Practice AB är ett nystartat företag, som haft verksamhet sedan januari 2018. Företaget har som affärsidé att erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom utredning, analys och utvärdering till aktörer i den offentliga sektorn.

Företaget består av Ylva Saarinen, som är ägare och VD. Ylva har 15 års erfarenhet av analys, utredning, utvärdering och processledning inom en mängd områden med relevans för offentlig sektor. Hennes spetskompetens finns dock inom områden som regional utveckling och tillväxt, social hållbarhet och välfärdsområdet.

Ylva har en bred erfarenhet från både anställningar och konsultuppdrag i offentlig sektor på såväl nationell som regional och lokal nivå samt privat och ideell sektor, vilket ger henne en god förståelse för de villkor och förutsättningar som olika organisationer verkar under. Ylva har en fil.lic. kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi från Uppsala universitet. Hon drivs av en vilja till kunskap, lärande och utveckling i organisationer såväl som i samhället i stort.

Genom samarbeten med andra företag har Policy in Practice tillgång till en bred kompetens och god genomförandekapacitet till en låg fast kostnad. Policy in Practice lägger stor vikt vid att i varje uppdrag erbjuda precis de kompetenser som kunden efterfrågar.