Hur kan vi öka ungas inflytande?

P4 Västernorrland rapporterar om ungas inflytande och delaktighet, baserat på rapporten Fokus 18: Vilka ska med? Om ungas sociala inkludering i Sverige som gjorts på uppdrag av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Du kan lyssna på hela intervjun här.