Hur underlättar vi nya affärsmöjligheter och ökad delaktighet i landsbygdsutvecklingen?

Policy in Practice deltar i en expertpanel om fantastiska landsbygdsatsningar runtom i Sverige. Samtalet lyfter fram de Ullbaggenominerade satsningarna och vad vi alla kan lära oss av deras erfarenheter.

Ullbaggen är ett pris som delas ut av Ladsbygdsnätverket till framgångsrika investeringar eller projekt som har fått stöd genom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller genom Leader. Läs mer här.