Alla orter är bra – på sitt eget sätt

Dagens samhälle uppmärksammar resultaten från rapporten Fokus 18: Vilka ska med? Om ungas sociala inkludering i Sverige som gjorts på uppdrag av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Läs mer.