Är det en mänsklig rättighet att träna parkour och spela beachvolley?

Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Vad innebär det och hur påverkar det kommunernas arbete med samhällsplanering? Under föredraget får du en introduktion till barnkonventionen, dess grundläggande principer och vad de innebär för den fysiska planeringen. Du får ta del av färska exempel på hur olika kommuner arbetar för att uppfylla barnkonventionen och en översikt över de nationella uppdrag som kan vara ett stöd i arbetet med att implementera barnkonventionen i samhällsplaneringen.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna för att boka föreläsning och workshop.